Cel projektu:
Celem projektu jest wybudowanie nowej instalacji produkującej odnawialną energię
elektryczną z energii słonecznej. W związku ze stopniowym zwiększaniem usług w bazie PST
MYSIAK rośnie zużycie energii elektrycznej. Największe zużycie jest w ciągu dnia w
miesiącach wiosenno- letnio-jesiennych z uwagi na branżę i dlatego najbardziej wpasowuje
się OZE z energii słonecznej. Produkcja energii z małej instalacji OZE na wykorzystanie do
własnych potrzeb. Cel ogólny projektu: wzrost bezpieczeństw energetycznego
przedsiębiorstwa PST Mysiak oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych w prowadzonej
działalności. Cel główny: zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie kosztów
energii elektrycznej, uzyskanie niezależności w zakresie pozyskania energii elektrycznej,
zwiększenie świadomości wśród społeczności lokalnej w zakresie konieczności
podejmowania działań proekologicznych w zakresie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.

Wartość projektu ogółem: 186 908,98 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 98 773,03 PLN